Boller

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-160

Fredningsnr.
061453

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3,7 x 23 m. I toppen tilgroede ca. 1 m dybe huller. Højsiden har tilgroede afgravninger mod V, SV samt Ø. Bevok- set med gran og fyr. I ager.
Undersøgelsehistorie

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.70 høj; Diam 23.00. Siderne er afgravede i N. NØ og NV; mod Syd er gravet saa meget ind, at der staar en 1.70 høj Brink op mod Højtoppen; dennes Vestside er urørt, men mod Øst staar kun en smal Kam tilbage. Foden er afskaaren i S., N. og V., og der er gravet efter Randsten. Lynggroet i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,7 x 23 m. I Toppen tilgroede ca. 1 m. dybe Huller. Højsiden har tilgroede Afgravninger med V, SV samt Ø. Bevoxet m. Gran og Fyr. I Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og let kratklædt høj i egetræsbevoksning i ager.