Boller
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-161

Fredningsnr.
07144

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,1 x 13 m. I top et tilgroe hul 1 x 0,5 m stort og 0,5 m dybt. Iøvrig ret stærke men tilgroede afgravninger i top og side. Beplantet med gran i granplantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 40' i Diam. 5' h; fuldstændig bevaret. No. 73-94 ere beliggende paa et Bakkeparti, der strækker sig mod NØ. mod Taars By.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj i den ældre Beskrivelse og paa Maalebordsblad. Den laa nu i en uigennemtrængelig Fyrreplantage.

1939 Tinglysning
Det Kulturhistoriske Centralregister

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,1 x 13 m. I Top et tilgroet Hul 1 x 0,5 m. stort og 0,5 m. dybt. Iøvrigt ret stærke men tilgroede Afgravninger i Top og Side. Beplantet med Gran i Granplantage.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Helt tilgroet i bregner. Bør afmærkes.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Højrest i nyligt afdrevet og gentilplantet plantageareal.

Litteraturhenvisninger  (0)