Boller
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-162

Fredningsnr.
07145

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 25 m. Toppen affladet. Mindre, tilgroede, flade afgravninger i V-side og Ø-side. Beplantet med gran i gran- plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 60' i Diam. 12' h; uregelmæssig Overflade, i Midten en Fordybning, c. 6' dyb, med en Udkastning mod Nord. No. 73-94 ere beliggende paa et Bakkeparti, der strækker sig mod NØ. mod Taars by.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj; mindst 3.50 høj, Diam 25.00. Toppen danner en 8.00 stor Flade. Beplantet i Plantage.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,5 x 25 m. Toppen affladet. Mindre tilgroede flade Afgravninger i vestre og østre Side. Beplantet med Gran i Granplantage.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig høj i bøgeskov. Lysåbent bevokset af disse. Fremstår noget gemt af vejen i den massive bevoksning.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, nyplejet høj i i afdrevet og gentilplantet plantageareal.

Litteraturhenvisninger  (0)