Boller

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-164

Fredningsnr.
07147

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3,5 x 22 m. Mindre tilgroede afgravninger i top. Til- groet afgravning i Ø-siden næsten fra fod til top over en bredde af 6-7 m, men kun ca. 0,5 m dyb. Pæn høj. Græsgroet med enkelte graner. I plantage men på et sted med kun meget spredt bevoksning.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 50' i Diam. 10' h; uregelmæssig Overflade, i Toppen en gammel Gravning. No. 73-94 ere beliggende paa et Bakkeparti, der strækker sig mod NØ. mod Taars By.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.25 høj; Diam 21.00. Fra Øst er gravet ind næsten til Midten. Lynggroet og beplantet i Plantage.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,5 x 22 m. Mindre tilgroede Afgravninger i Top. Tilgroet Afgravning i Østsiden næsten fra Fod til Top over en Bredde af 6-7 m., men kun ca. 0,5 m. dyb. Pæn Høj. Græsgroet med enkelte Graner. I Plantage men paa et Sted med kun meget spredt Bevoxning.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj beliggende i lysning i plantage. Omgivet af store nåletræer. To ege på top. Ingen ind/udsigt. Græsklædt.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, græsklædt høj i plantage. Afgravet mod Ø. Enkelte ældre ege vokser på højen.