Harpsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-172

Fredningsnr.
07149

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m. Stor sænkning i toppen. Midt på S-siden et 1 x 1 m stort hul ca. 0,5 m dybt, sydligst i dette hul ses en stor sten, antagelig randsten. Lynggræsgroet mod V med lave fyr. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 102-103] To Höie, afgravede til faa Fods Höide; i den ene Fund i Museet B 1547-52. No. 101-3 paa en Bakke.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.50 høj; Diam 15.00. I Toppen en 6.00 stor lynggroet Sænkning; ikke ganske udgravet. Lynggroet i Hede. [sb. 172-173] Iflg. den ældre Beskr. skal Fundet B 1547-52 være gjort i den ene af disse 2; i Museets Protokol siges de at være fundne ved Gravning efter Sten i Høje.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,5 x 15 m. Stor Sænkning i Toppen. Midt paa Sydsiden et 1 x 1 m. stort Hul ca. 0,5 m. dybt, sydligst dette Hul ses en stor Sten, antagelig Randsten. Lyng-græsgroet mod Vest med lave Fyr. I Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fladagtig, vegetationsløs høj i mindre skovbevoksning mellem agre.

Litteraturhenvisninger  (0)