Harpsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-173

Fredningsnr.
071410

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,8 x 25 m. Store tilgroede afgravninger over hele top- pen, den dybeste ca. 1 m dyb. Mod Ø, N og S brede tilgroede afgravninger i højsiden. Lynggræsgroet med lave fyr langs foden. I ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Genstande registreret under sb. 172.

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[B. 102-103] To Höie, afgravede til faa Fods Höide, i den en Fund i Museet B 1547-52. No. 101-3 paa en Bakke.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, fuldt udgravet og næsten sløjfet. Mod NV endnu 2.10 høj; Diam 17.00 Lynggroet i Hede. [sb. 172-173] Iflg. den ældre Beskr. skal Fundet B 1547-52 være gjort i den ene af disse 2; i Museets Protokol siges de at være fundne ved Gravning efter Sten i Høje.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,8 x 25 m. Store tilgroede Afgravninger over hele Toppen, den dybeste ca. 1 m. dyb. Mod Ø, N og S brede tilgroede Afgravninger i Højsiden. Lyng-græsgroet med lave Fyr langs Foden. I Ager.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Kratovergroet høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)