Harpsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-178

Fredningsnr.
071411

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,75 x 17 m. Toppen affladet. Mod S er i højfoden et mindre indhak ca. 3 x 1 m, delvis tilgroet. Mod S er endvi- dere ved at afskrælle græstørv lavet en 0,5 m bred gang op til toppen. Siderne tæt beplantet med graner.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 50' i Diam. 8' h; i Toppen en flad Fordybning; forövrigt urört.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.75 høj; Diam 17.00. Toppen danner en 6.00 stor ujævn Flade, nu væsentligt lynggroet. Højen har aabenbart været en Del højere. Lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,75 x 17 m. Toppen affladet. Mod Syd er i Højfoden et mindre Indhak ca. 3 x 1 m, delvis tilgroet. Mod Syd er endvidere ved at afskrælle Græstørv lavet en 0,5 m. bred Gang op til Toppen. Siderne tæt beplantet med Graner.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)