Terpe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-182

Fredningsnr.
071412

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3 x 20 m. Tilgroede gravninger i top og sider. Overfla- den græsgroet med tæt brombærvækst og enkelte buske særlig mod Ø.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lavtliggende Höi ved et Engdrag; i Overfladen mange större Huller.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.00 høj, 20.00 i Diam. Overfladen er meget forstyrret. Mod Ø og Nord er Foden afskaaren; i Toppen ses et Par Huller; ved det østligere ligger en 1.50 x 0.60 stor tynd Sten, formentlig en Dæksten fra en forstyrret Grav. Græsgroet i Grænse mellem Ager og Eng.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3 x 20 m. Tilgroede Gravninger i Top og Sider. Overfladen græsgroet med tæt Brombærvæxt og enkelte Buske særlig mod Ø.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratbevokset høj ret op af skel mellem ager og eng.

Litteraturhenvisninger  (0)