Kragedysse
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030710-3

Fredningsnr.
322311

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 28/6 1888. Skænket til fredning af gdr. Jens Thomas Nielsen Afmærkn.: MS. 1888 Langdysse, "Kragedysse", 28 x 9 m. 2 m høj. 2 kamre, hvoraf 4 lige høje bæresten og 1 dæksten. Randsten: N. 17 (2 v.), S. 15 (5 v.). Begge ender af kamret afskåret, men understøt- tede af sten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den fredede Langdysse med to Kamre. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Kragedysse", 28 x 9 m., 2 m. høj; 2 Kamre, hver med 4 lige høje Bæresten og 1 Dæksten. Randsten: N. 17 (2 væltede); S. 15 (5 væltede). Begge Ender afskaaret, men understøttede af Sten.

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kragedysse". 3,5 x 28,0 x 14,0 m. Langdysse, mål ca. 3 x 28 x 14 m. i VSV-ØNØ-lig retning. Afstand mellem randsten (inkl.) er 9 m., de sidder noget over højfod. Der er 2 kamre, et mod V og et mod Ø. Det V-lige består af et aflangt, smalt kammer i højens retning med 2 lange sten mod S og N og 1 kort i hver ende. Indre mål er ca. 1,6 x 0,6 m. Dækstenen er skubbet lidt til side mod S, en stor hyld vokser i kammeret. Det Ø-lige kammer har samme form og størrelse og er ca. 0,8 m. dybt. Dæksten hviler på 1 sek.(?) mindre sten, så kammeret er synligt. Kamrene er lidt forsænkede i forhold til højens topflade ved siderne. Stenene rager ca. 1 m. op over graven, kun 0,5 m. over højens største højde. Der ses 15 randsten mod N (skulle være 17 - muligvis tilgroede; ser intakt ud) og 15 mod S, enkelte er væltede. Dyssens V-side er støttet af sten - der er en mindre lavning på dette sted (ældre grusgravning?), der ses ikke sten mod Ø - kan være tilgroede. Foruden fredningsstenen på midten af højen er der en tilsvarende granitsten i V-enden, hvori er indhugget: ITN 1873 (daværende ejer). Dyssen ligger ca. 10 m. fra landevejen ret højt i terrænet ved kanten af en skråning ned mod V-NV. Kunne ved pleje blive endnu flottere. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret, stor langdysse. Højt i terræn, nær landevej, vidt udsyn. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)