Skovfogedstedet Vinhus
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Holbæk

Sted- og lokalitetsnr.
030710-18

Fredningsnr.
332314

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1809. I haven dyssekammer, 4 bæresten, 1 tærskelsten, 1 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et fritstaaende, noget sammenstyrtet Kammer, tildels jordfyldt. Det er kisteformet, Retning Sø.- Nv. I Nv. er der en Endesten, en Tærskelsten i Sø, 1 Sidesten i den s.s.v. Side og 2 Sidestene i den modsatte Side, 1 Dæksten. Indvendig er det nu: 4 7/12' langt, 2 1/6' - 2 2/3' bredt; udvendig er det 5 2/3' høit. Bevoksning: 1983: Græs

1941 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1941 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Haven Dyssekammer, 4 Bæresten, 1 Tærskelsten, 1 Dæksten.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. Dyssekammer i haveanlæg (i græs med delvist omgivende hæk, 3 m fra landevej). Der er ingen højrest. Dyssen ligger i Ø-V'lig retning med svag drejning mod SV-NØ. Aflangt kammer med 2 bæresten mod S, 2 N, 1 V og 1 tærskelsten mod Ø, 1 dæksten, indre mål ca 1,6x0,8 m, højde 1,3 m. Bærestenene er ret flade (smalle) enkelte kløvede?? Der var tegnet med spraymaling i kamret og der lå masonitplader i bunden af kisten. Husets beboer fortalte, at en bekendt havde sovet ca 2 mdr. i kamret sidste sommer, men malingen måtte være fra forbipasserende. Han sagde også, at han havde hørt, at dyssen havde stået et sted inde i skoven og så var flyttet ud til vejen ( dette kunne egentlig godt være sandt). Terrænmæssig placering vanskelig, da den er omgivet af skov + udhuse. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer i have, ud til landevej. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)