Troldhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100114-197

Fredningsnr.
071413

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
"Troldhøj", 3,15 x 27 m. Toppen afgravet og konkav. Den syd- lige fjerdedel af højen bortgravet. Mod V er højfoden lidt afgravet, hvorved er kommet til syne på en strækning af ca. 15 m nogle prægtige store randsten. Lyngklædt på åben plads i granplantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 75' i Diam. 12' h; i Toppen en Gravning med Udkastning mod S.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Troldhøj. 3.15 høj; Diam 27.00. I Toppen en 6.50 stor lynggroet Sænkning. Fra Syd er den sløjfet c 5.50 ind. Her saas øst for Midten Rester af en smal stensat Kiste i Ø-V, dannet: Langsiderne hver af 2 kløvede Sten (den østlige i Syd er væltet); Enderne af 1 ukløvet. Indvendigt Maal: 2.10 x 0.40; udvendigt: 2.40 x 0.75; Dæksten mangler. I eller ved Kisten er fundet Rester af en Urne, indleveret til Hjørring Museum af Chr. Andersen. I Højens Vestside er Foden afskaaren 3.00 ind, hvorved er blottet 8 Randsten paa 0.50-1.00. Lynggroet i Plantage.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Troldhøj" 3,15 x 27 m. Toppen afgravet og konkav. Den sydlige Fjerdedel af Højen bortgravet. Mod Vest er Højfoden lidt afgravet, hvorved er kommen til Syne paa en Strækning af ca. 15 m. nogle prægtige store Randsten. Lyngklædt paa aaben Plads i Granplantage.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Fladtoppet, græs- og kratbevokset høj i granplantage.

Litteraturhenvisninger  (0)