Rønnebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100116-1

Fredningsnr.
07143

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/8 1884, købt. Høj, 4,5 x 23 m. Toppen lidt affladet. Mod N en kun delvis tilgroet afgravning fra fod til top 1-2 m bred og indtil 0,5 m dyb, efter sigende dannet af regnvand. Tilgroet afgrav- ning af højfod mod S og SØ. Iøvrig en anselig høj. Lynggro- et i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 70' i Diam. 12' h; fuldstændig bevaret. Fredet.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4.50 høj; Diam 23.00. I Toppen er en 2.00 stor græsgroet Flade. Mod Syd og SØ. har i sin Tid været afgravet fra Foden til en Højde af c 2.50; Siden er her ret stejl, men fuldt lynggroet. I Nord er traadt en Sti op til Toppen. Lynggroet i Ager. Fredlyst 14 Aug 1884.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4,5 x 23 m. Toppen lidt affladet. Mod N en kun delvis tilgroet Afgravning fra Fod til Top 1-2 m. bred og indtil 0,5 m. dyb, efter sigende dannet af Regnvand. Tilgroet Afgravning af Højfod mod S og SØ. Iøvrigt en anseelig Høj. Lynggroet i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig og velbeliggende tvillinghøj iager.

Litteraturhenvisninger  (0)