Rønnebjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100116-2

Fredningsnr.
07142

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/8 1884, købt. Høj, 3,5 x 19 m. I toppen en tilgroet sænkning. Tilgroede mindre afgravninger mellem N og NV. Midt på SV-siden en græs- tilgroet afgravning ca. 3 x 4 m stor og indtil 0,5 m dyb. Lynggroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 64' i Diam. 12' h; i den söndre Side et mindre, vindblæst Hul; forövrigt fuldstændig bevaret; beliggende paa flad, lavtliggende Mark. Fredet.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.50 høj, Diam. 19.00. I Toppen ses en 4.00 stor græsgroet Sænkning. Mod Syd er Foden noget afskaaren, hvorved er blottet 5 Store, tætstillede Randsten. Mod Nord spores ældre Afgravning. Lynggroet i Ager. Fredlyst 14 Aug 1884.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,5 x 19 m. I Toppen en tilgroet Sænkning. Tilgroede mindre Afgravninger mellem N og NV. Midt paa SV Siden en græstilgroet Afgravning ca. 3 x 4 m. stor og indtil 0,5 m. dyb. Lynggroet i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig og velbeliggende tvillinghøj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)