Fjenneslev-stenen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040104-20

Fredningsnr.
352435

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Fjenneslev kirkegård. Fjenneslev-stenen. Grå granitsten. Højde ca. 220 cm, bredde (max) 126 cm. Ind- skriftssidens bredde er ca. 63 cm. Runeindskrift, der be- gynder ved stenens top og løber nedad, lyder i oversættelse: "Sasser rejste stenen og gjorde broen". Stenen står i SV-hjørnet mellem kirketårnet og våbenhuset. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (6)
1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-1923
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Tinglysning
Journal nr.: F53-1923
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Grå granitsten. Højde ca. 220 cm, bredde (max) 126 cm. Indskriftsidens bredde er ca. 63 cm. Runeindskrift, der begynder ved stenens top og løber nedad, lyder i oversættelse: "Sasser rejste stenen og gjorde broen". Stenen står i SV-hjørnet mellem kirketårnet og våbenhuset. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4551/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fjenneslev-stenen. Aflang smal sten med indskrift på smalside mod SV. Den rager knapt 1,9 m. op over terræn, længde 1,3 m., bredde 63 cm. Over runeindskriften et kryds. Placeret ved kirken S for tårnet med udsyn over ager, ret højt i terræn. Parkeringsmuligheder ved kirkegården. ** Seværdighedsforklaring ** Runesten på kirkegård Nr. Fjenneslev. Vidt udsyn.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2016 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Sasser rejste stenen og gjorde broen.” Dateret vikingetid. I dag rejst på kirkegården ved kirkevæggen. Stenen prydes af et simpelt ligearmet kors øverst, i umiddelbar forlængelse af det ene runebånd. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Restaureret 2016.

Litteraturhenvisninger  (0)