Fjenneslev-stenen

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040104-20

Fredningsnr.
352435

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Fjenneslev kirkegård. Fjenneslev-stenen. Grå granitsten. Højde ca. 220 cm, bredde (max) 126 cm. Ind- skriftssidens bredde er ca. 63 cm. Runeindskrift, der be- gynder ved stenens top og løber nedad, lyder i oversættelse: "Sasser rejste stenen og gjorde broen". Stenen står i SV-hjørnet mellem kirketårnet og våbenhuset. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie

1982 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Grå granitsten. Højde ca. 220 cm, bredde (max) 126 cm. Indskriftsidens bredde er ca. 63 cm. Runeindskrift, der begynder ved stenens top og løber nedad, lyder i oversættelse: "Sasser rejste stenen og gjorde broen". Stenen står i SV-hjørnet mellem kirketårnet og våbenhuset. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fjenneslev-stenen. Aflang smal sten med indskrift på smalside mod SV. Den rager knapt 1,9 m. op over terræn, længde 1,3 m., bredde 63 cm. Over runeindskriften et kryds. Placeret ved kirken S for tårnet med udsyn over ager, ret højt i terræn. Parkeringsmuligheder ved kirkegården. ** Seværdighedsforklaring ** Runesten på kirkegård Nr. Fjenneslev. Vidt udsyn.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum