Aarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100116-45

Fredningsnr.
071320

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Saxager Høj, 2,5 x 18 m. Den nordlige halvdel stærkt afgravet, står med ubevoksede skrænter. Der er pløjet 1-2 m op ad S-siden, denne pløjning er foretaget i sommer (1939), da heden blev brudt op. Lynggroet i nybrudt ager. NMI: Ejeren lovede at pløje fri af højen næste gang; bør vist have en skriftlig påmindelse herom.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Flad, lynggroet Höi paa lavtliggende Mark; i Midten en stor Fordybning.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.50 høj; Diam 18.00. Den nordvestlige Del er stærkt afgravet med en 0.80 høj Brink; mod Syd ses en flad, nu lynggroet Afgravning. Lynggroet i Hede.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,5 x 18 m. Den nordlige Halvdel stærkt afgravet og staar med ubevoxede Skrænter. Der er pløjet 1-2 m. op ad Sydsiden, (denne Pløjning er foretaget i Sommer, da Heden blev brudt op.) Lynggroet i nybrudt Ager. (Ejeren lovede at pløje fri af Højen næste Gang; bør vist have en skriftlig Paamindelse herom).

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)