Frederikskilde
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040107-6

Fredningsnr.
362330

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 1 x 11 x 30 m NØ-SV. Randsten: SV 6, SØ 17, NØ 3, NV 13. Højen en del forgravet og de fleste randsten væltede. Mod NØ et aflangt firkantet kammer dannet af 3 bæresten og 1 tærskelsten. 1 dæksten. Omtrent midt på højen ses over- kanten af et lille kammer. Synlig er 2 sten i NV-siden, 1 mod NØ og 1 af SØ-sidens sten. Dette midterste kammer mulig- vis ikke udgravet, da ingen flint ses rundt omkring. En tilgroet stor og flad fordybning mod SV samt lidt flint anty- der, at det tredje kammer måske har været til stede. Græs- klædt i lille skov. NMI: ....... firkantet kammer (NØ-SV) dannet af 3 bæresten og 1 tærskelsten mod NØ. 1 dæksten ..........
Undersøgelsehistorie  (6)
1882 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Haven 84' l. i SV-NØ. 21' br. 29' fra N.Ø. Ende et rektangulært Gravkammer 5'8" l. 3' br. i samme Retning som Langdyssen, bygget af en Sten langs hver Side, en Endesten mod S.V. og en Tærskelsten mod NØ. Dækstenen ligger over Kammeret. Af Randstenene mangle flere henimod SV. Ende; Endestenene staa tildels bevarede i NØ.- 2 staaende af 3 eller 4. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 1 x 11 x 30 m. (NØ - SV). Randsten: SV. 6; SØ. 17; NØ. 3; NV. 13. Højen en Del forgravet og de fleste Randsten væltet. Mod NØ et aflangt firkantet Kammer (NØ - SV) dannet af 3 Bæreste og 1 Tærskelsten mod NØ. 1 Dæksten. Omtrent midt paa Højen ses Overkanten af et lille Kammer NØ - SV. Synlig er 2 Sten i NV. Siden, 1 mod NØ. og 1 af SØ. Sidens Sten. Dette midterste Kammer muligvis ikke udgravet, da ingen Flint ses rundt omkring. En tilgroet stor og flad Fordybning mod SV., samt lidt Flint antyder at et tredie Kammer maaske har været til Stede. Græsklædt i lille Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse . Orienteret NØ-SV, mål:ca. 1 (skema:2,1) x 27 x 10 m. Lidt mindre end tidligere beskrevet). Randsten findes både in situ og udvæltede, enkelt med kløvningsriller, antal SV: 6, SØ: 17, NØ:3, NV:11 (synlige) Højoverfladen er noget ujævn, og der anes større sten hist og her. Der har tilsyneladende været 3 kamre. NØ: et aflangt kammer i højens retning med 3 bæresten og 1 tærskelsten mod NØ. Indre mål ca. 1,8 x 0,7 m, og overligger rager ca. 1,1 m op over højen. Omkring kamret findes en del flintafslag, hvor højen er nedslidt, og der ses mellem store i aflang lavning i højen N for kammeret (fra forstyrret gang ?) Midt: Her ses 2 stentoppe, der ligger N-S for hinanden med 0,7 m' afstand - fra kammer ? SV: En større, ret flad tilgroet lavning kunne tyde på et forstyrret kammer. Den findes i offentligt område, ca 150 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Langdysse nær Tystrup sø, ret lavt i terræn i et offentligt engområde. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)