Aarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100116-51

Fredningsnr.
071318

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Saxager Høj, 4,1 x 22 m. Tilgroede huller i top og side. Et par meter synes i sin tid at være afgravet af V-siden, der dog nu er helt tilgroet. Mod SØ og Ø ses begge steder en rand- sten. Græs- lynggroet og beplantet med gran, der står sær- lig tæt på S-siden af højen. I ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 50' i Diam. 12' h; fuldstændig bevaret.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4.10 høj; Diam 22.00. Toppen er affladet med senere Gravninger efter Ræv. Fra Vest er bortsløjfet, saa Beskadigelsen foroven naar Midten, men Brinken er skraa. Mod SØ ses en Randsten. Lynggroet i Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4,1 x 22 m. Tilgroede Huller i Top og Side. Et Par Meter synes i sin Tid at være afgravet af Vestsiden, der dog nu er helt tilgroet. Mod SØ og Ø ses begge Steder en Randsten. Græslynggroet og beplantet med Gran, der staar særlig tæt paa Sydsiden af Højen. I Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)