Aarup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100116-52

Fredningsnr.
071316

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Saxager Høj, 2,1 x 21 m. Toppen ganske afgravet og konkav. Sider- ne står for en stor del ubevokset og er nedtrampet af krea- turer. Mod V ses 8 ikke særlig store randsten, mod SØ og Ø ses begge steder en noget større randsten. På toppen graner og græs. I ager. NMI: Ejeren vil standse pløjningen 1 m længere ude.
Undersøgelsehistorie

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi med mange Gravninger i Overfladen; affladet i Toppen.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.45 høj; Diam. 24.00. I Toppen er en Fordybning paa 8.00, nu 1.10 dyb, lyng- og græsgroet. Til en Diam. af 15.00 er Højen lynggroet, Randen er nedpløjet. I Ager.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,1 x 21 m. Toppen ganske afgravet og konkav. Siderne staar for en stor Del ubevoxet og er af- og nedtrampet af Kreaturer. Mod Vest ses 8 ikke særlig store Randsten, mod SØ og Ø ses begge Steder en noget større Randsten. Paa Toppen Graner og Græs. I Ager. (Ejeren vil standse Pløjningen 1 m. længere ude).

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende, græsklædt høji ager.