Vindelbro Skovpart
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040110-5

Fredningsnr.
35242

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse 1 x 21 x 30 m Ø-V. Kamret 0,4 x 1 m og or. i hø- jens retning. Randsten: N 9, S 10, Ø 4, V 2 (begge væltede). Ubevokset i skov. NMI: Langdysse, 1 x 21 x 30 m (Ø-V). Kamret 0,4 x 1 m og orienteret i højens retning. Kun den nordlige langsi- des store sidesten og den østlige endesten bevaret. Randsten: N 9, S 10, Ø 4, V 2 (begge væltede). Af syd- rækkens sten er af nr. 2 fra vest afsprængt 3 større stykker (antagelig frostsprængninger da stykkerne sid- der ved). Randstenene er prægtige og store. Adskillige har 1 m synlig højde og enkelte lidt mere. Ubevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse 1 x 21 x 30 m. (Ø - V). Kamret 0.4 x 1 m. og orienteret i Højens Retning. Kun den nordlige Langsides store Sidesten og den østlige Endesten bevaret. Randsten: N. 9; S. 10; Ø. 4; V. 2 (begge væltede). Af Sydrækkens Sten er af Nr. 2 fra Vest afsprængt 3 større Stykker (antagelig Frostsprængning da Stykkerne sidder ved). Randstenene prægtige og store. Adskillige har 1 m. synlig Højde og enkelte lidt mere. Ubevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,4 x 30,0 x 15,0 m. Langdysse i ØV-lig retning med store randsten, mål ca. 25 x 10 m., med nedskrånet højfyld ca. 2-3 m. udenom. Den er ca. 1 m. høj med lidt ujævn, tilgroet overflade. Ca 1/3 fra Ø-enden er 2 sten til et aflangt kammer i ØV-lig retning, indvendige mål ca. 1 x 0,4 m., med sten, der rager ca. 0,4 m. op over terræn. Randsten: N 9; S 10; Ø 4; V 1 (ikke 2 synlige). Enkelte sten med afsprængninger/væltede. Højen er tilgroet med græs og lav vegetation omgivet af høje løvtræer. Ca. 20 m. fra skovvej, 350 m. til offentlig vej i et ret fladt terræn N for vandfyldt lavning. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse med store randsten i skov. Bevoksning: 1983: Græs

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)