Jakobshøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100116-79

Fredningsnr.
07132

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 3/8 1911, Christen Christensen. Diplom "Jacobshøj", 4,2 x 28 m. Mod Ø afgravninger. I S og Ø går dige over højfoden. Fra Ø-dige pløjes nu 3 m op ad højen mod V. Fra S-dige 3 m op ad højen mod N. Midt på V og NV- side findes en ca. 0,3 m høj ubevokset afgravningsskrænt, dog øjensynlig en del år gammel. De øvrige anførte beskadi- gelser er udført af en tidligere ejer. Lynggroet i ager. NMI: ......tidligere ejer. Nuværende ejer vil lade det o- verpløjede gro til igen; en skriftlig påmindelse om det nødvendige heri bør måske gives. Lynggræsgroet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi paa en Bakke; 50' i Diam. 11' h; flad i Toppen, Randen afgravet til 5' Höide.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jakobshøj (Navnet formentlig efter den tidligere Ejer) 4.00 høj; Diam 25.00. Mod Øst Afgravning til c 6-7.00 fra Toppen; Siden staar skraa og græsgroet. I Syd og Øst gaar Dige over Højfoden. Lyng- og græsgroet i Ager.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj "Jacobshøj" 4,2 x 28 m. Mod Ø Afgravninger. I S og Ø gaar Dige over Højfoden. Fra østre Dige pløjes nu 3 m op ad Højen mod Vest. Fra søndre Dige pløjes nu 3 m. op ad Højen mod Nord. Midt paa vestre og nordvestre Side findes en ca. 0,3 m. høj ubevoxet Afgravningsskrænt, (dog øjensynlig en Del Aar gammel. De øvrige anførte Beskadigelser er udført af en tidligere Ejer. Nuværende Ejer vil lade det overpløjede gro til igen; en skriftlig Paamindelse om det nødvendige heri bør maaske gives.) Lynggroet i Ager.

1966 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, græsklædt høj mellem ager og plantage.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i skel mellem plantage og ager.

Litteraturhenvisninger  (0)