Afd.68 A
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Sorø

Sted- og lokalitetsnr.
040113-7

Fredningsnr.
3624176

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Broby, matr. nr. 49a (Broby Vesterskov afd. 68A) Langdysse Ø-V 1,5 x 7 x 88 m. Jordhøjningen højest mod Ø. og taber jævnt sin højde mod V. for tilsidst helt at forsvinde. Randsten: Ø.4, S.72, V.4, N.79. Nogle meget store og andre ret små. Kammer dannet af 5 bæresten (2 mod N.) og 1 dæksten. Prægtigt oldtidsminde.
Undersøgelsehistorie  (9)
1877 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.2. Ved den øverste Kant af en Skraaning findes en anselig, vel bevaret og eiendommelig bygget Langdysse. Længde 250 Fod, Bredde 30 Fod; Længderetning nærmest Øst-Vest. Af Randstenene, som mod Syd og i begge Dyssens Ender ere af betydelig Størrelse, ere mange omstyrtede og nogle væltede bort fra deres oprindelige Plads. En Jordhøining findes kun i Dyssens østre Ende; paa det høieste Punkt er den omtrent 3 Fod høi, og herfra falder den jævnt af imod Vest, indtil den, omtrent 130 Fod fra Øst, ophører fuldstændig. I den større vestlige Del af Langdyssen findes der ingen Høi indenfor Randstenene. Dog giver Dyssens Beliggenhed paa den øverste Rand af Skraaningen den nedenfra seet Udseende af at have en opkastet Høining paa hele dens Udstrækning. Da der tillige ingen Randsten findes i den større Midterste Del af Dyssen mod Nord ved den jævne Bakkeflade, skulde man sige, at Langdyssen kun har været bestemt til at sees nede fra Lavningen mod Syd. I Jordhøiningen mod Øst findes Sidestenene i en firkantet Kiste; den synes at være udgravet og derefter atter fyldt med Jord og Sten. Overliggeren er væltet ned ad Skraaningen udenfor Dyssen. Bevoksning: 1981: Græs

1939 Museal restaurering
Journal nr.: 33/39
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af 3 økser ved restaureringen 1936.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse (Ø.-V.), 1.5 x 7 x 88 m. Jordhøjningen højest mod Øst og taber jævnt sin Højde mod Vest for tilsidst helt at forsvinde. Randsten: Ø.4, S.72, V.4, N.79, nogle meget store og andre ret smaa. Kammer dannet af 5 Bæresten (2 mod N.) og 1 Dæksten. Prægtigt Oldtidsminde.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Mål: 1,2 x 88 x 8 m. Orienteret Ø-V. Randsten: N 81, Ø 3, S 72, V 4. Jordhøjen højest i øst; bliver mod vest jævnt lavere for næsten at forsvinde. Nær nordenden et kammer, Ø-V, af 5 bæresten (2 i nordsiden) og 1 dæksten. Jordfrit kammer, indvendig 1,4 x 0,8 m. Den omgivende skov var under mit besøg under udtynding, hvad der medførte diverse grene og stammer på højen. Virker ellers velplejet, bevokset med græs og bregner i høj granskov. Skovspor langs nordsiden. ** Seværdighedsforklaring ** Prægtigt oldtidsminde. Bevoksning: 1981: Græs

1981 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)