Skjoldenæsholm
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Ringsted

Sted- og lokalitetsnr.
040218-2

Fredningsnr.
342523

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Møntfund, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Det gamle Skjoldenæsholm Voldstedet består af to op til hinanden liggende højninger, omgivet af en grav og delvis sløjfet ydervold, således som det fremgår af museets ved P. Hauberg 1899 foretagne opmå- ling, hvoraf en afridsning findes omstående. Fredningen om- fatter de to borghøjninger, graven og volden samt et 4 m bredt bælte udenom det hele anlæg. Resterne af en gammel anlagt vej, der fra landevejen i nord løber over engen ned mod voldstedet, må ej opryddes. Vejen, som ikke er vist på kortskitsen, bøjer i en afstand af ca. 70 fod fra ringvol- den i svag bue tæt syd omkring en uregelmæssig oval banke ca. 150 fod lang og indtil 100 fod bred, der har bratte skrænter mod nordøst, men ind mod borgen falder jævnt. Fred- lysningen omfatter endelig et voldstykke, der fra sydøstre ydervolds bue strækker sig henimod 150 fod i sydlig retning og har omtrent samme bredde som ringvolden. Voldstedet ligger på nordbredden af Valsølille sø. Tilføjelse tinglyst 25/11 1985: Til den pr. 4. februar 1925 på matr.nr. 1a af Skjoldnæsholm tinglæste fredning af Skjoldnæsholm voldsted, bedes tilføjet: At voldstedet består af to hovedbanker med omgivende volde og grave samt en vejdæmning og 4 udenværker. Hele anlæggets form og udstrækning samt fredningsgrænse fremgår af vedhæftede genpartskalke.
Undersøgelsehistorie  (12)
1883 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldstedet for den gamle borg se Croquis af J.B. Løffler. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1925 Tinglysning
Journal nr.: 24/26
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet består af to op til hinanden liggende højninger, omgivet af en grav og delvis sløjfet ydervold, således som det fremgår af museets ved P.Hauberg 1899 foretagne opmåling, hvoraf en afridsning findes omstående. Fredningen omfatter de to borghøjninger, graven og volden samt et 4 m bredt bælte udenom det hele anlæg. Resterne af en gammel stenlagt vej, der fra landevejen i nord løber over engen ned mod voldstedet, må ej opryddes. Vejen, som ikke er vist på kortskitsen, bøjer i en afstand af ca. 70 fod fra ringvolden i svag bue tæt syd omkring en uregelmæssig oval banke, ca. 150 fod lang og indtil ca. 100 fod bred, der har bratte skrænter mod nordøst, med ind mod borgen falder jævnt. Fredlysningen omfatter endelig et voldstykke, der fra sydøstre ydervolds bue strækker sig henimod 150 fod i sydlig retning og har omtrent samme bredde som ringvolden. Voldstedet ligger på nordbredden af Valsølille sø.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Det gamle Skjoldnæsholm (se opmåling 1899). Voldsted, der består af 2 banker omgivet af voldgrav og delvis ydervold. Jeg har ikke målt voldstedet og har, p.g.a. tæt bevoksning, kun været de tilgængelige steder. De 2 banker ligger i NNØ-SSV'lig retning, og mod NØ-Ø er en voldrest, hvor nu en markvej fører ned til Valsølille sø. Fra N over en lav sumpet strækning anes en stenbrolagt vej med større randsten (indbyrdes afstand 1,6 m) og mindre marksten imellem. Hvor volden begynder mod N anes 3 lidt større sten på række (vej / fundament ?) Borgbanken og voldgrav (nu ret spids U-formet) mod N er overstrøet med teglrester, mørtelstykker og spredte kampesten, banken hæver sig 8 m ? op over terræn. Både mod N og Ø er 2 andre højninger - til anlægget eller blot naturlige små bakker ? Den stenlagte vej er ret/noget opkørt af traktor ? - bør nok udbedres inden stenene bringes ud af leje. Anlæggets mål ca. 200 x 150 m ? Skovvej fører forbi / gennem anlægget, ca. 800 m til offentlig vej. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Større voldsted på næs ud i Valsølille sø. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-2135
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2135
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Til den pr. 4 februar 1925 på matr.nr. 1a af Skjoldenæsholm tinglæste fredning på Skjoldnæsholm voldsted, bedes tilføjet: At voldstedet består af to hovedbanker med omgivende volde og grave samt en vejdæmning og 4 udenværker. Hele anlæggets form og udstrækning samt fredningsgrænse fremgår af vedhæftede genpartskalke.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 446/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1994 Privat detektorbrug
Journal nr.: 12/95-3850
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
20-30 m Ø for ruinerne er fundet en mønt.

1995 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/95-3850
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 5370: muligt møntfragm.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.:
Sydvestsjællands Museum
Fredet voldsted bestående af to ovale banker, der er adskilt af en grav. Der er aldrig foretaget arkæologiske udgravninger på borgbankerne. Borgen har i perioder været kongelig ejendom. Borgen lå tæt ved "Kong Valdemars vej", som var en del af det middelalderlige sjællandske vejnet. Et stykke af vejen, som førte ned til voldstedet, er nu forsvundet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Parkeringsplads ca 2 km nord for fortidsminde.

2013 Museal restaurering
Journal nr.: SMV 8507
Museum Sydøstdanmark
Museal reetablering.

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (1)
Jantzen,C. & R.A. Olsen
Voldsteder i Danmark. Sjælland og Lolland-Falster. En vejviser
1998