Tranderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-4

Fredningsnr.
37224

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 15 m. Græsklædt med et enkelt træ i skov. De på og omkring højen rejste sten indbefattes ikke af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, c. 45' Tværmaal, c. 4' høj; skønnes oprindelig at have været noget højere, da den er stærkt affladet i Toppen. (Skoven "Græsvænget", hvori Højen ligger, har, efter Meddelelse, tidligere været Agerland). Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.50 x 15 m. Græsklædt med et enkelt Træ i Skov. De paa og omkring Højen rejste Sten indbefattes ikke af Fredningen.[fordi der] I ny Tid er rejst tre Sten med en Overligger paa Toppen af Højen, og omkring den staar 26 Randsten.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 1,5 x 15 x 15 m og er regelmæssigt rundet og hvælvet. Den er bevokset med brændenælder, græsser, hindbær og 3 ældre træer, omgivet af privat granskov, alder 20-30 år. Der er i kanten af højen en randstenskæde (forskellig stenstørrelse med ca. 1 m's mellemrum) og på toppen et lille "dyssekammer" (alle er sekundære sten). Den ligger i et forholdsvis fladt landskab, i tæt granskov, ca. 100 m fra landevej. Ejer fortalte, at han havde flere overpløjede høje, og at Ramskou havde omtalt et "Stonehenge" på mark V ? for gården (set på luftfotografi). Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre høj (med sek. stensætn.) i skov. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)