Egerup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-7

Fredningsnr.
372134

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/4 1917, kammerherre, hofjægermester A.G. Greve Moltke til Espe og Bonderup; fredningen tiltrådt af fæsteren, Peter Larsen. Vestenden af langdysse 16 x 8 x 1 m. Randsten: V 5 (2 v.), N 11 (1 v.), S 7. Kammer med 3 bæresten og ituslået dæksten. Træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den vestlige Ende af en Langdysse, hvis østlige Ende er ødelagt. Længderetning omtrent Øst-Vest; det bevarede Stykkes længde 52', Bredde 25'; Jordhøjningen 3-4' høj; kratbevoxet. I Vestenden 3 staaende Randsten (deraf en 4 1/2' høj),1 omfalden; Nordsiden 10 staaende (tildels noget udad skredne) og en omfalden, Sydsiden 7 staaende Randsten. - 40' fra Vestende en udgravet Dysse, i ny Tid udbedret i vilkaarlig Form; aaben mod Vest; Sidestenene 6 1/2' lang, 3'10" høje, Endestenen mod Øst 2 1/2' brd, 3'10" høj; Overliggeren sønderslaaet, Dyssens Tag dannes nu tilsyneladende af dens Stykker. Se Planche 1. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1892 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vestenden af Langdysse, 16 m. lang, 8 m. bred, 1 m. høj. Randsten: Mod V. 5 (2 væltede), mod N. 11 (1 v.), mod S. 7. Kammer med 3 Bæresten og ituslaaet Dæksten. Træbevokset i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,2 x 16 x 8 m. Retning SV-NØ, mål ca. 1 x 16 x 8 m, mod NØ afskåret af dyb mergelgrav. Randsten ser ud til at være tilstede, ret tilgroede og kvasdækkede, særligt mod NV. Kamret findes omtrent 5 m fra mergelgravens kant og ca. 2 m fra 3 mindre randsten i NØ-enden, sekundære ? Kamret ligger i højens retning og består af et aflangt kammer med 2 lange sten V + Ø og 1 kort N, 1 sprængt S og 1 sprængt dækstensfragment ? derover, rager ca. 0,2 m op over højen - indre mål ca. 1,7 x 0,6 m. Ene bæresten med fem kile ? Bevokset med gamle løvtræer og krat, nyligt afsvedet lidt kantbevoksning, god pløjeafstand. Højt i terræn, nær skråning mod NØ, ca. 30 m fra markvej og 400 m fra landevej. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)