Øster Bøgebjærg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-9

Fredningsnr.
37223

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/8 1854 og 4/10 1894, mod årlig godtgørelse. Afmærkn.: 1894, ved løjtnant Lassen. Langdysse 43 x 9,5 x 1,7 m. Randsten: N 23, V 3, S 25 (2 v.). Kammer af 4 bæresten og dæksten. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse. Længderetning Vestnordvest - Østsydøst. 164' lang, 30' bred. Jordfylden højest paa Midten (c. 4'), aftagende ved Enderne; bevoxet med Græs og enkelte Kratbuske; i den østlige Ende er en Del af Jorden afgravet og Randstenene omfaldne. Østenden 4 omfaldne Randsten, Sydsiden 19 staaende, 8 faldne, Vestenden 1 staaende, 2 omfaldne, Nordsiden 19 staaende, 4 faldne Randsten; mange af Randstenene beskadigede ved Afflækning. - 56' fra Østenden en noget forstyrret Dysse (Længderetning lig hele Stensætningens), dannet af 4 Sten med en Overligger. Kamrets Længde 4'9", Bredde c. 2', Dybde c. 2'3"; synes at have været tømt, nu halvt fyldt med tilsyneladende nedskreden Jord.Af Overliggeren er det meste bortflækket, det bevarede Stykke skønnes at ligge i sin oprindelige Stilling. Andre Grave i Langdyssen nu ikke synlige. Fredet ved Deklaration af 24/8 1854.

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 43 m. l., 9 1/2 m. br., 1.7 m. h. Randsten: Mod N. 23, mod V. 3, mod S. 25 (2 væltede). Kammer af 4 Bæresten og Dæksten. Kratbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Den måler ca. 1,5 x 43 x 9,5 m i Ø-V'lig retning. Omtrent 8 m fra Ø-enden ses en lille lavning med 1 større sten (i tæt kratbevoksning), antagelig fra kammer. De øvrige omtalte sten ses ikke, antagelig dækket af muld/kvas. Randsten N 24, V 3, S 25, Ø 0. Der har nyligt været fældet buske, så randstenene nu er frilagt - forpagter fortalte, det var foretaget af en mand fra haveselskab (ser pænt ud) - ingen vegetation derunder, kun lidt kvas. Den ligger ned ad skråning ved Noret, ca. 375 m fra grusvej og 900 m fra landevej. Ejer : se 3722-6. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse, ved Noret.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)