Espe Hovedgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-24

Fredningsnr.
372135

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
1986: **** Langdysse. Ca. 0,4 m høj og 10 x 12 m stor. et skeldige og en sti går hen over højen. I V ses 7 randsten på række i N-S retning. I N og NV ses spredte randsten og i SØ 1 større stenkæde. I S er dyssen afskåret af høj strandskrænt. Kammeret består af 2 større bæresten i NØ-SV retning og 1 afvæltet dæksten mod SØ. I krat.
Undersøgelsehistorie  (11)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en kratbevoxet Høj yderst paa Klinten imod Havet findes Rester af en Langdysses Stensætning;Mindesmærket for Størstedelen tilintetgjort ved Nedstyrtning i Stranden (hvor der nu ligger en Mængde store Sten), tildels ogsaa ved Gravning. Længderetning Nordnordøst - Sydsydvest. Paa Nordvestsiden staa (over en Strækning af c 35') 5 indtil 3' op af Jorden ragende Randsten, paa Sydøstsiden 2 staaende og enkelte omfaldne Randsten; de to Rækkers Afstand 22'. - (Et Par Skridt mod Sydøst 3 staaende og 3 omstyrtede store Sten, Rester af et forstyrret Stenalders-Mindesmærke. C. 27' mod Nordvest 3 staaende Randsten i en Linje parallel med den førstnævnte Langdysse [sb.23]. Tæt Krat hindrer en nøjagtig Bestemmelse af de forskellige Resters oprindelige Forhold til hinanden). Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse. 6 Randsten mod Vest. 11 spredte Randsten, ødelagt Kammer. Delvis kratbevokset i Krat.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse (C-høj), 1 x 12 x 10 m. Beskrivelse er vanskelig på grund af tæt tilvoksning, delvis nedskredet del samt tværgående sti og skeldige. Der findes 2 større bæresten i SV-NØ'lig retning og 1 afvæltet dæksten mod SØ. Der findes flere småsten (højfyld?) ved kamret og mod N. Ca. 2 m SØ for dækstenen en sek. bære- / randsten ? Omtrent 10 m mod V er en række på 6 randsten i N-S'lig retning og der ses flere stentoppe fra randsten ? mod N og NV for kamret. Måltagning efter et skøn ca. 0,4 x 12 x 10 m og stenene rager ca. 0,6 m op. Bevokset med meget gamle ege, meget tæt krat nær brinken, hvor der fører en eroderet sti ned til vandet. Der fører en sti til anlægget, der ligger ret højt i terræn, ca.200 m til landevej. Det er et "malerisk" sted - jeg synes fredningsværdig p.g.a. beliggenhed og bevoksning ! Den ene randsten mod V (den sydlige) findes helt ud til skrænten og der er skredet højfyld ud, ses nedenfor. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2998
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Langdysse. Ca. 0,4 m høj og 10 x 12 m stor. Et skeldige og en sti går hen over højen. I V ses 7 randsten på række i N-S retning. I N og NV ses spredte randsten og i SØ 1 større stenkæde. I S er dyssen afskåret af høj strandskrænt. Kammeret består af 2 større bæresten i NØ-SV retning og 1 afvæltet dæksten mod SØ. I krat.

1986 Tinglysning
Journal nr.: F53-2998
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1986 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)