Sønderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-19

Fredningsnr.
372131

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 26/10 1916, godsejerinde frøken H. Qvistgaard til Jægerhus. Afmærkn.: MS 1926, Insp. H. Kjær. Langdysse 19 x 6 x0,5 m. Randsten: N 2 (1 v.), V 15 (3 v.), Ø 10 (1 v.), S 2 v. Midt i større sten, muligt af kammer. Træbevokset i skov
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Apager" Skov. 15' Sydvest for Højen Nr.18 en Langdysse. Længderetning Nord til Øst - Syd til Vest. Længden skønnes at have været c. 60' (den noget forstyrrede sydlige Ende lader sig ikke nøjagtig bestemme), Bredden 20'. Jordfyldens Højde 1'-2'. For Nordenden en staaende, 4' høj, Randsten og en omfalden, Vestsiden 12 staaende, 3 faldne, Østsiden 10 staaende Randsten; ved Sydenden ligge omstyrtede en 5'3" lang 4'3" bred Sted [[n]], hvis ene Halvdel er bortflækket, og en 7' lang Sten (det er muligt, at disse to Sten ikke ere Dyssens Endesten, men hidrøre fra et forstyrret Gravkammer, og at Langdyssen oprindelig har strakt sig længere mod Syd). - 28' fra Nordenden ligger i Jordskorpen en 4 1/2' lang, 2'3" bred Sten, maaske Overligger over et Gravkammer. - Se Planche 3. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1892 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 19 m. l., 6 m. br., 0.5 m. h. Randsten: Mod N. 2 (1 væltet), mod V. 15 (3 v.), mod Ø. 10 (1 v.), mod S. 2 ( v.), Midt i større Sten, muligt af Kammer. Træbevokset i Skov.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1 x 19 x 6 m. Den måler ca. 0,5 x 19 x 6 m (?) - måltagning vanskelig p.g.a. tæt bevoksning. Retning N-S. Omtrent midt i højen er en aflang sten i højens retning - en østlig bæresten in situ ?, længde 1,5 m, men væltet mod Ø ? Ca. 0,3 m Ø herfor er en vinklet fordybning, fra rævegang / trærod ? Ca. 2 m mod SSV en større sten - også fra kamret ? Randstenene er ret væltede og kvasdækkede, ser ud til at være tilstede, rager ca. 0,5 m op. På højen er ældre stubbe fra gamle løvtræer og ret vildt- voksende mindre løvtræer - intet tegn på rækkeplacering / plantefurer. Det omgivende skovområde samme bevoksning. I højens NØ-ende ligger dele af et gammelt nedvæltet jagttårn, bygget af træpæle - burde måske fjernes ? Jeg tror dog ikke, at stedet besøges af turister. Samme beliggenhed som 3721-32. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)