Sønderup

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-20

Fredningsnr.
372133

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 26/10 1916, godsejerinde frøken H. Qvistgaard til Jægerhus. Afmærkn.: MS 1926, insp. H. Kjær. Langdysse 12 x 6 x 0,5 m. Randsten: N 5 (2 v.), Ø 6 v., S 3 v., V 9 (3 v.). Intet kammer. Træbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Apager" Skov. Langdysse. Længderetning Sydsydvest-Nordnordøst. 40' lang, 20' bred; Jordfyldens Højde 1'-2'. Randstenene rage indtil 3' op af Jorden. Nordenden 3 staaende, 2 faldne, Østsiden 6 faldne, Sydenden 3 faldne, Vestsiden 6 staaende, 3 faldne Randsten. - I Midten en Fordybning i Jorden, Rest af det udgravede Gravkammer, hvis Sten synes helt fjærnede. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 12 m. l., 6 m. br., 0.5 m. h. Randsten: Mod N. 5 ( 2 væltede), mod Ø. 6 ( v.), mod S. 3 ( v.), mod V. 9 (3 v.). Intet Kammer. Træbevokset i Skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1 x 14 x 7 m. Den måler ca. 0,5 x 14 x 7 m (12 x 6 indenfor randsten), orienteret N-S. Randsten N 5, Ø 6, S 3, V 9. Fra ca. midt på til 1/2 mod N en fordybning, mål ca. 2 x 2 x 0,3 m dyb med åbning mod Ø - antagelig fra plyndret kiste. Stenene rager ca. 0,5 m op over højen. Bevokset med gamle bøge i ældre bøgeskov med græs og småbøge under. Der fører en ældre tilgroet skovvej tæt forbi anlægget mod NØ,ca. 25 m fra skovvej og 220 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre langdysse i ældre bøgeskov. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

væltet sten i østlige langside
langdyssen set fra SØ
oversigt, set fra NØ
oversigt, set fra NV