Troldehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-22

Fredningsnr.
372130

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Sømærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, Troldhøj, 3 x 28 m. Lidt forgravet langs kanten, lil- le hul i toppen. På højen er rejst et sømærke. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kratbevoxet Høj paa Toppen af høj naturlig Bakke, "Troldehøj". En Del forstyrret ved Afgravning. Skønnes at have været c.7-10' høj, 50-60' bred. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Troldhøj", 3 x 28 m. Lidt forgravet langs Kanten, lille Hul i Toppen. Paa Højen er rejst et Sømærke. Kratbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Troldhøj / Troldehøj. Den måler ca. 3,5 x 28 x 28 m og er nogenlunde jævnt rundet og hvælvet med tegn på ældre kreaturgræsning. Toppen er forholdsvis lille og ret flad. Øverst i højsiden mod S er en mindre tilgroet sænkning, mål ca. 1,5 x 1,5 x 0,2 m. Højsiden mod V-SV er mere uregelmæssig. Ret tæt tilvokset af kratlignende træer og buske, græs derunder. Intet sømærke mere. Den ligger ca. 125 m fra privat grusvej og 800 m fra landevej, ret højt i et åbent landskab, nær kysten. Strandengen mod V er "beskyttet" af et længere stengærde - specielt anlæg ? - burde studeres nærmere. Kunne ved pleje blive ***. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, nær kysten. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)