Troldehøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-22

Fredningsnr.
372130

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Sømærke, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, Troldhøj, 3 x 28 m. Lidt forgravet langs kanten, lil- le hul i toppen. På højen er rejst et sømærke. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kratbevoxet Høj paa Toppen af høj naturlig Bakke, "Troldehøj". En Del forstyrret ved Afgravning. Skønnes at have været c.7-10' høj, 50-60' bred. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Troldhøj", 3 x 28 m. Lidt forgravet langs Kanten, lille Hul i Toppen. Paa Højen er rejst et Sømærke. Kratbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Troldhøj / Troldehøj. Den måler ca. 3,5 x 28 x 28 m og er nogenlunde jævnt rundet og hvælvet med tegn på ældre kreaturgræsning. Toppen er forholdsvis lille og ret flad. Øverst i højsiden mod S er en mindre tilgroet sænkning, mål ca. 1,5 x 1,5 x 0,2 m. Højsiden mod V-SV er mere uregelmæssig. Ret tæt tilvokset af kratlignende træer og buske, græs derunder. Intet sømærke mere. Den ligger ca. 125 m fra privat grusvej og 800 m fra landevej, ret højt i et åbent landskab, nær kysten. Strandengen mod V er "beskyttet" af et længere stengærde - specielt anlæg ? - burde studeres nærmere. Kunne ved pleje blive ***. ** Seværdighedsforklaring ** Stor høj, nær kysten. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum


Billeder

højen set fra NNØ
oversigt, set fra syd
højen set fra syd
oversigt, set fra NV
oversigt, set fra SV
rævegrav i høj
oversigt, set fra nord