Espe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-23

Fredningsnr.
372129

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Stenkiste, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Hellekiste i overpløjet høj. 3 sidesten i NV, 1 i SV, 2 i SØ og 1 i NØ. 1 dæksten over SV-enden. I ager. J.nr. 1087/61 om ny beskrivelse: Højrest, 1 x 10 x 12 m, i hvis top en udgravning med en hel- lekiste. Denne består af 1 bæresten i sydvest, 1 i nordvest, 3 i nordøst, 1 dæksten over nordvestenden. Bærestenene er alle flade og ret tynde; to lignende sten, antagelig indvæl- tede bæresten, ligger i kistens sydøstende og 1 ligger inde i kisten. Bevokset med krat og græs i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj paa Bakkeflade ud mod Stranden. Skønnes at have været c 5' høj, 40'-45' bred. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1927 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 393/27
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1927 Museal udgravning
Journal nr.: 393/27
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Undersøgt af Nationalmuseet 1927. Ingen Oldsager fandtes, derimod indeholdte Højen en Gravkiste.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste i overpløjet Høj. 3 Sidesten i NV., 1 i SV., 2 i SØ. og 1 i NØ. 1 Dæksten over SV.- Enden. I Ager. [[J.1087/61 om ny beskrivelse]].

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med hellekiste. Den er næsten fuldstændigt tilvokset, mål ca. 1 x 12 x 10 m ? Gennem vegetation kan man fra Ø se ned i kisten. Der er en større skaktformet fordybning af højens top, og på oprindelig overflade ses smalle bæresten til en delvist udgravet / tømt hellekiste, hvor der også ses en flad dæksten på midten / lidt V herfor. Kisteretning Ø-V - bredde ca. 0,6 m, længde uvis. Kisten er delvist muldfyldt - kunne ved pleje blive ***. Den ligger ca. 200 m fra privat grusvej og 550 m fra landevej - på højning nær kystbrink. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre høj med synlig hellekiste, nær kysten. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Esper; stenalder; 393/27; A33627.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)