Espe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-29

Fredningsnr.
372127

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 15 m. Noget afpløjet i kanten. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tildels kratbevoxet Høj, lidt afpløjet i Randen. C. 7' høj, c. 38' bred. Den oprindelige Form ubetydelig forstyrret ved overfladisk Gravning. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2.5 x 15 m., noget afpløjet i Kanten. Kratbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 2,5 x 17 x 17 m med en rundet og hvælvet form. Ret ujævn overflade, antagelig efter ældre kreaturgræsning, særligt mod S - nu søgt af råvildt. Sydsiden er tæt tilvokset af krat og buskads, nordsiden er mere åben med højere buske og græsbevoksning under - der vokser bl. a. et "forkrøblet" fyrretræ. Højtoppen er forholdsvis flad med hældning mod S. Måltagning vanskelig p.g.a. bevoksning - god pløjeafstand. Samme beliggenhed som 3721-28. ** Seværdighedsforklaring ** Ret stor, tilvokset høj, nær kysten. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)