Rovbjærg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-46

Fredningsnr.
372126

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, "Rovbjerg" 3 x 15 m i Ø-V, 21 m i diam. i N-S. En del afgravet særlig fra Ø og V. Sænkning i top. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1883 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1883 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Rovbjærg", paa høj Bakkeflade; den østlige Halvdel sløjfet, Toppen afgravet. Skønnes at have været mindst 8'-10' høj, 60'-70' bred. Herfra Bronzealdersfundet B 3313-14. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Rovbjerg", 3 m. h., 15 m. i Diam. i Ø.-V., 21 m. i Diam. i N. - S. En Del afgravet, særlig fra Ø. og V. Sænkning i Top. Græsklædt i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Rovbjerg". Højen måler ca. 3 x 21 x 15 m i N-S'lig retning, måltagning dog lidt vanskelig p.g.a. omgivelser, tilvoksning og tidligere grusgravning. I toppen er en aflang sænkning, mål ca. 4 x 2 x 0,5 m i N-S'lig retning med "åbning mod N". Højen er bevokset med græs og småbuske, ligger ved ældre grusgrav, nu tilvokset (ser "plejet" ud). Der er et ældre granstykke mod S og SØ en fold ved gård. Der fører en noget tilgroet sti til højen fra vej mod V, hvor der også er parkeringsplads, afstand ca. 60 m. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)