Neble
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-44

Fredningsnr.
372125

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/1 og 20/4 1893, fæsteren Lars Rasmussens enke, Sidsel Olsen; fredningen tiltrådt af Adam Greve Molkte til Espe. Afmærkn.: MS 1894, ved løjtnant Lassen. Dyssekammer, bestående af 7 bæresten og 1 dæksten. 1,25 m jord uden om er medindbefattet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (12)
1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dysse, i Toppen af en overpløjet Høj paa høj Bakkeflade. Højen naar nu omtrent til Underfladen af Overliggeren, men har efter Meddelelse tidligere dækket denne helt; dens Udstrækning kan ikke bestemmes paa Grund af Sæd. Dyssen dannes af 7 Sten (3 i Nordsiden, 3 i Sydsiden, 1 i den vestlige Ende) med en Overligger, der ligger paa sin oprindelige Plads. Det firsidede Kammer, hvis Længderetning er Vestnordvest - Østsydøst, staar nu helt aabent mod Øst. Det er 13 1/2' langt, mod Vest 4'8" mod Øst 3'9" bredt, mod Vest 5 1/2', mod Øst 4' dybt. Overliggeren har paa Undersiden en Længde af 12 1/2'; dens største Tykkelse er 4 1/2', den største Bredde 7 1/2'. I Kamret ligger, 7'8" fra dets vestlige Ende og tæt op til det nordlige Sidevæg, tilsyneladende paa sin oprindelige Plads, en mindre Sten, hvis vestlige Side er ganske flad og har en Bredde af 2'5", en Højde af 1'8". - Graven er nu helt tømt. Efter Meddelelse blev ved Udgravningen fundet to Skeletter af Voxne, nogle ikke helt tilslebne Flintøxer og maaske nogle Ravstykker.Det kan ikke mindes at der har staaet Randsten om Højen. Se Plance 1B. Fredet under 12/1 og 20/4 1893. Bevoksning: 1984: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, bestaaende af 7 Bæresten og 1 Dæksten. 1.25 m. Jord uden om er indbefattet. I Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 730/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1949 Museal besigtigelse
Journal nr.: 730/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal besigtigelse
Journal nr.: 630/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 630/65
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer, 2,8 x 8 x 7 m. Højrest måler ca. 0,5 x 8 x 7 m i Ø-V'lig retning. Kamret er aflangt i Ø-V'lig retning og måler ca. 2 x 1 m indvendigt, og er bygget af 2 bæresten S, 1 V, 3 N samt 1 gangsten mod SØ (ingen overfor). Der ligger enkelte større marksten i kamret. 1 stor dæksten, der rager ca. 2,3 m op over højen. Dyssen ligger højt i terræn på kant af bakkehæld mod NV, ca. 75 m fra vej. ** Seværdighedsforklaring ** Stort dyssekammer, højt i terræn, på bakkehæld. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)