Stenkelhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-56

Fredningsnr.
372117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, "Stenkelhøj" eller "Pilehøj" 2 x 14 m noget afgravet langs kanten. Sænkning i top. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Stenkelhøj", paa høj Bakkeflade. For flere Aar siden er der gravet ned i Toppen og derved fundet Rester af Spiralarmringe og Sværd af Bronze; Fundet bortkommet. Højen skønnes at have været 6' høj og 35'-40' bred. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Stenkelhøj" eller "Pilehøje", 2 x 14 m., noget afgravet langs Kanten. Sænkning i Top. Kratbevokset i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Pilehøj (Stenkelhøj ant. V for skeldiget). Den har en uregelmæssig rundet grundplan og måler ca. 2 x 14 x 14 m. Siderne er ret stejle og toppen affladet med en større, lav sænkning i toppen. Der ligger lidt affald hist og her (jerntøndefragm., mursten etc.) - ikke påtalt. Bevokset med enkelte ældre løvtræer, større buske og mindre skærmplanter, ellers næsten uden vegetation med mindre lavninger (dyrely). Mod V ses nogle større sten (sek. randsten / marksten. Den er omgivet af et rektangulært tilplantet / tilvokset stykke og ligger nær tilvokset skeldige mod V. Umiddelbart V for diget var ejer stødt på ca. 8 sten i kreds - antagelig overpløjet høj (han har ikke fjernet dem) = Stenkelhøj ? Kunne ved pleje blive **(*). Den ligger ca. 200 m fra vej, højt i terræn ved kant af bakke nær skråning mod Ø. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum