Femhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-59

Fredningsnr.
372120

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/2 1923, proprietær Chr. Christoffersen. Høj af Femhøje 5 x 20 m. Sænkning i toppen. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fire [sb.59-62] træbevoxede Høje paa Rad paa høj Bakkekam (Retning omtrent Syd-Nord), "Femhøj". En femte for c. 70 Aar siden [ca.1822] sløjfet Høj skal have ligget Umiddelbart øst for den sydligste [sb.62] af de fire Høje. - Høj, 12-15' høj, 55'-60' bred. Der har været gravet ned i Toppen. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Femhøj", 5 x 20 m. Sænkning i Toppen. Kratbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 5 x 20 x 20 m og ser nogenlunde jævnt rundet og hvælvet ud - dog tæt tilvokset. I toppen anes en sænkning, ca. 2 x 2 x 0,1 m ? Bevokset med gamle fyrretræer og hyld + tornet buskads. Der anes 3 randsten mod S og 3 N. Mod Ø-SØ er der bistader ca. 5 m ? fra højfod. Der findes en rævegrav i kanten af den langstrakte bakke, hvor højen ligger. Det ser ud til, at rævegraven går ind under gravhøjen. Beliggenhed se 3721-23. ** Seværdighedsforklaring ** Som 3721-23. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)