Femhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-60

Fredningsnr.
372121

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/2 1923, proprietær Chr. Christoffersen. Høj af Femhøje 5 x 22 m. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fire [sb.59-62] træbevoxede Høje paa Rad paa høj Bakkekam (Retning omtrent Syd-Nord), "Femhøj". En femte for c. 70 Aar siden [ca.1822] sløjfet Høj skal have ligget Umiddelbart øst for den sydligste [sb.62] af de fire Høje. - Høj, 12-15' høj, 60'-70' bred. Synes urørt. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Femhøje", 5 x 22 m. Kratbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 5 x 22 x 22 m og er rundet og hvælvet, ser velbevaret ud. Den er bevokset med ældre træer, lidt buskads (bl.a. hyld og brombær) samt græs. Muligvis 1 større randsten mod NNØ. Samme beliggenhed som 3721-23. ** Seværdighedsforklaring ** Som 3721-23. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)