Femhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-61

Fredningsnr.
372122

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/2 1923, proprietær Chr. Christoffersen. Høj af Femhøje 3 x 20 m. Flad sænkning i top og siden mod NØ. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fire [sb.59-62] træbevoxede Høje paa rad paa høj Bakkekam (Retning omtrent Syd-Nord), "Femhøj". En femte for c. 70 Aar siden [ca.1822] sløjfet Høj skal have ligget Umiddelbart øst for den sydligste [sb.62] af de fire Høje. - Høj, 10' høj, 60' bred. Noget forstyrret ved Gravning. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Femhøje", 3 x 20 m. Flad Sænkning i Top og Siden mod Nø. Kratbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den måler ca. 3 x 20 x 20 m og er lidt uregelmæssigt rundet med en ganske lav sænkning i toppen og en lidt dybere mod NØ, som måler ca. 1,5 x 1,5 x 0,3 m. Jorddynge herfra mod ØNØ, som giver højen en lidt aflang form ? Bevokset med enkelte træer, en del brombær og tilplantet med graner 3-5 år ? på siderne, især mod S. Jeg fortalte ejer, at han nok ville få et brev om at de skulle fjernes (§ 53) - og han var indforstået, som han sagde "der er kun 8". Beliggenhed som 3721-23. ** Seværdighedsforklaring ** Som 3721-23. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)