Femhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-62

Fredningsnr.
372123

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/2 1923, proprietær Chr. Christoffersen. Høj af Femhøje 4 x 22 m. I toppen to mindre nedgravninger. Kratbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fire [sb.59-62] træbevoxede Høje paa Rad paa høj Bakkekam (Retning omtrent Syd-Nord), "Femhøj". En femte for c. 70 Aar siden [ca.1822] sløjfet Høj skal have ligget Umiddelbart øst for den sydligste [sb.62] af de fire Høje. - Høj, 12' høj, c. 75' bred. Der har været gravet paa to Steder i dens Top. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Femhøje", 4 x 22 m. I Toppen to mindre Nedgravninger. Kratbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj af Femhøje. Den måler ca. 4 x 23 x 23 m. Måltagning og beskrivelse er dog vanskelig p.g.a. høj beliggenhed på aflang bakke og ret tæt tilvoksning af høj og omgivelser. Højen ser lidt uregelmæssigt hvælvet ud, med en ret stejl side mod SØ, hvor den er delvis uden vegetation og med "dyrely" - ellers bevokset med gamle fyrretræer, tæt buskads og græs. Toppen er ret flad, og omtrent på midten er en aflang sænkning, mål ca. 1 x 3 x 0,2 m i Ø-V'lig retning. Der er i ældre tid anlagt en kunstig rævegrav ca. 2-4 m fra højfod mod NØ - ser ud til at den benyttes endnu på midten. Højen ligger på en langstrakt bakke, der er beplantet med gran og fyr samt mindre løvtræer og buske - ret tæt bevokset. I bakkens S-ende er der gravet en kunstig dam, gamle graner mellem denne og højen. Højen kunne ved pleje blive ***. Stedet kaldes Femhøje, da der er 4 oldtidshøje på 1 naturlig høj (intet tegn på en sløjfet gravhøj nær disse). Der fører en ret hullet markvej ud til højene, ca. 375 m til vej. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Tilsyneladende velbevaret, ret stor høj på markant aflang bakke med i alt 4 høje, der dog er noget skjult af bevoksning. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)