Bagvænget
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040301-72

Fredningsnr.
372119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2,5 x 20 m. Hullet overflade mod S og Ø. Kratbevokset i skov.
Undersøgelsehistorie  (5)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Bagvænget" to Høje [sb.71-72] i tæt Krat, som hindrede al nærmere Undersøgelse og Opmaaling. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 1/2 x 20 m. Hullet Overflade mod S. og Ø. Kratbevokset i Skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Den er meget uregelmæssigt rundet med diffus fod, mål ca. 2,5 x 20 x 20 m med en ret stejl side mod N og hulninger mod SØ og SV, forholdsvis lille top uden sænkninger. Den er bevokset med ældre + yngre løvtræer, stikkelsbær- buskads, græs og brændenælder, i lund med forskellige løv- og grantræer + tæt underskov - vildtvoksende. Mod SV en større ældre mergelgrav. Den ligger højt i terræn, men skjult af bevoksning, ca. 50 m fra grusvej og 300 m fra landevej. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)