Gerlev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040302-6

Fredningsnr.
362216

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,25 x 12 m. Træbevokset i ager. På højen sten, rejst af soldater 1939.
Undersøgelsehistorie  (5)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Træbeplantet Jordhøj, 4' høj, 35' i Tværmaal. Efter Meddelelse har der været Stensætning om eller paa Højen. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.25 x 12 m. Træbevokset i Ager. Paa Højen Sten, rejst af Soldater 1939.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gundlevhøj. Den måler ca. 1 x 12 m. Den ser nogenlunde jævnt rundet og hvælvet ud; men er tæt tilgroet med krat, hvad der hindrer nærmere iagttagelse. Lidt SØ for midten ses en mindre stendynge med en flad (sten ?)i midten, og ca. 1 m mod ØSØ ligger 1 afvæltet kampesten med indskrift med bl.a. årstal 1939. Der er opsat et foder-cementrør lige syd for stenlejet, sti hertil - ellers er højen ufremkommelig. Foderrøret er ikke påtalt, ses kun når man står ved højfod ved "stien". Den ligger på skråning i et åbent landskab, ca. 75 m fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Mindre, velbevaret? høj, i et åbent landskab. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)