Heininge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040304-3

Fredningsnr.
352226

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Del af langdysse 16 x 7,5 m. Ringe jordhøjning. Randsten: Ø 12 (7 v.), V 10 v., S 1 v. I midten stor sten, antagelig over kammer. Græsklædt med enkelte træer i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Del af en forstyrret Langdysse, med Retning Nord til Øst - Syd til Vest. Bredde 24'. Bevaret er en 53' lang Strækning af den østlige Side med 4 staaende og 5 væltede Randstene og en 43' lang Strækning af den vestlige Side med 8 væltede Randstene. Ganske ringe Jordhøjning. Mod Syd to omvæltede Stene, muligvis Sydendens. - Omtrent i Midten af det bevarede Stykke i Jordskorpen en stor Sten, efter Meddelelse Overligger over et forhen tomt Gravkammer. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Del af Langdysse, 16 m. l., 7.5 m. br.Ringe Jordhøjning. Randsten: Mod Øst 12 (7 væltede), mod Vest 10 (alle v.), mod Syd 1 (v.). I Midten stor Sten, antagelig over Kammer. Græsklædt med enkelte Træer i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 0,7 x 18,0 x 9,0 m. Højen måler ca. 0,5 x 18 x 9 m. Indre mål ca. 16 x 7,5 m. i NS-lig retning. I midten, ca. 1,5 m. fra randsten, ses en større, flad sten, der rager ca. 0,2 m. op, mål 1,5 x 1 m. synlig. Dæksten til kammer i Ø-siden (?) eller en afvæltet dæk/bæresten (?) - tror snarere det sidste - i højens retning. Randsten: Ø 12, S 1, V 8, N -. Randstenene er bedst bevaret mod Ø, væltede mod V. Højoverfladen er lidt ujævn og lidt afgravet mod N i ældre tid. Bevokset med mindre løvtræer og græs, omgivet af gran- og buskbælte i aflangt, udyrket stykke ca. 3-5 m. udenom dyssen. Træer ca. 15 år gamle. På randstenene er anbragt kohoveder, knogler m.m. Ser ud til at børn leger på stedet. Ikke påtalt. Der er et mindre foderly under graner. Den ligger ret højt i terræn, vidt udsyn. Ca. 375 m. fra landevej. Ejeroplysning på skema. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)