S. Vraa
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100118-21

Fredningsnr.
07131

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/9 1933, Geodætisk Institut. 2 m omkring stenen. Høj, 4 x 23 m. "Galgebakken". I toppen en stor sænket flade. Siderne, navnlig mod SSØ, afgravet. I vestre højtop Geodæ- tisk Instituts målepunkt. Højfoden særlig mod N, S og Ø af- gravet, står med delvis ubevokset skrænt indtil ca. 1 m's højde. Lynggræsgroet i ager. NMI: Ejeren lovede at så græs i de ubevoksede steder.
Undersøgelsehistorie  (7)
1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 4.00 høj; Diam 23.00. I Toppen er en 6.50 stor sænket Flade med et Hul efter Gravning for at nedgrave en Ged. Fra Ø og V fører Sti op. Mod SSØ en større Indgravning med en c 1.50 høj, stejl Brink; Gravningen naar c 8.00 ind. Et Stykke oppe paa Højsiden ses en Rende, antagelig fra Gravning efter Randsten. Lynggroet i Hede.

1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 4 x 23 m. "Galgebakken". I Toppen en stor sænket Flade. Siderne, navnlig mod SSØ - afgravet. I vestre Højtop Geodætisk Instituts Maalepkt. Højfoden særlig mod N, S og Ø afgravet og staar med delvis ubevoxet Skrænt indtil ca. 1 m.s Højde. (Ejeren lovede at saa Græs i de ubevoxede Steder). Lyng- græsgroet i Ager.

1950 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravet 1922. Ældre Bronzealder; ingen Oldsager.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Delvis ødelagt af den tyske værnemagt. Restaureret ved ing. Lotz 8/9-11/1 1949-50.

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende, græsklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)