Barnebanken
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040305-13

Fredningsnr.
37221

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Baunehøj, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer, bestående af 3 bæresten og 1 dæksten. 1 m om- kring er jorden indbefattet. I ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sløjfet Høj, paa Toppen af en naturlig Bakke, "Barnebanken". Ved Afgravningen blev, efter Meddelelse fundet et Bronzesværd. Bevoksning: 1984: Græs

1892 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal udgravning
Journal nr.: 24/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer fundet ved pløjning. Det ligger på en nu sløjfet høj på en naturlig banke. Omkring 1865/1870 blev ved afgravning af højen fundet et bronzesværd, som blev optaget og 2 urner, som man lod stå. Ved undersøgelsen af kamret fandtes menneskeknogler og trækul samt en flækkekniv (A 30813).

1919 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 24/19
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, bestaaende af 3 Bæresten og 1 Dæksten. 1 m. Jord omkring indbefattet. I Ager. [[J.nr. 401/53 højspændingsmast ikke nærmere end 100 m fra højen]].

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1 dyssekammer, 1,5 x 3,5 m. Det består af 3 bæresten til et aflangt kammer i Ø-V'lig retning, åbning mod Ø, hvor der findes 2 mindre sekundære sten, indre mål ca. 1,6 x 0,6 m. 1 mindre dæksten, der rager ca. 1,3 m op over højen. Diffus højrest ? ca. 0,2 x 3,5 x 3,5 m. Den ligger i æbleplantage, hvor fredningsbestemmelserne er overholdt. Beplantning hindrer udsyn - i et ret fladt landskab, ca. 20 m fra landevej. Jeg bemærkede ingen højspændingslinje. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)