Grøfte

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040306-3

Fredningsnr.
35239

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

2 dyssekamre i sløjfet langdysse nær markskel. Begge har 2 sidesten i hver side og 2 indskudte endesten. Det SØ-lige kammer er omstablet med sten og har hvælvet overligger. Det NV-lige er delvis omstablet med sten, og har flad over- ligger, der er brudt i 2 stykker. Indbyrdes afstand ca. 5 m.
Undersøgelsehistorie

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Umiddelbart øst for [sb.] Nr. 2 en langagtig overpløjet Jordhøjning med Retning Nornordvest-Sydsydøst. Skønnes at være Tomten af en Langdysse og at være omtrent 150' lang. Bevoksning: 1983: Græs

1946 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fund af 2 dyssekamre i overpløjet langhøj. Ved udgravningen sås, at hvert kammer var dækket af en ydre og en indre stenkappe, der omkransedes af en stensætning. Kamrene fandtes i den SØ-lige ende. De var velbevarede og indeholdt øskenflasker, lerkarskår og i kammer A en halv dolkstav. Ialt fandtes knogledele fra mindst 3 individer. I midten af langhøjen fandtes C - en formodet stensat grav. Den er anlagt senere end højen. Der iagttoges en bundbrolægning over størstedelen af højen. Den har gået ud til randstenene.

1946 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 Dyssekamre i sløjfet Langdysse nær Markskel. Begge har 2 Sidesten i hver Side og 2 indskudte Endesten. Det SØ-lige Kammer er omstablet med Sten og har hvælvet Overligger. Det NV-lige er delvis omstablet med Sten, og har flad Overligger, der er brudt i 2 Stykker. Indbyrdes Afstand ca. 5 m.

1946 Diverse råstofgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1947 Antropo-/odontologisk analyse
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1947 Analyser af materiale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
To dyssekamre fra en sløjfet langhøj; rester af højen ses endnu i skellet SØ for kamrene. Højen må have ligget NV-SØ. NV-lige kammer har 2 bæresten i hver side, 2 i NV-gavlen, SØ -gavlen er lukket med opstablede sten. 1 dæksten, der er knækket i to stykker. SØ-lige kammer er delvist dækket med jord. Muligvis kort gang mod SØ. 1 dæksten. Ifølge fredningsbeskrivelsen 4 bæresten. Afstanden mellem kamrene er ca. 5 m. Bevoksning: 1983: Græs

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Grøfte; stenalder; 819/46 & 34/50; A & B.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum