Grøfte
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040306-1

Fredningsnr.
35233

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/1 1894, hofjægermester N.C.H. Grevenkop-Casten- skiold til St. Frederikslund. Afmærkn.: MS 1894, ved løjtnant Lassen. Langdysse 26 x 8 m. 1,5 m høj. Afgravning nær SØ-enden. Randsten: NV 5 (4 v.), SV 20 (15 v.), SØ 4 (1 v.), NØ 18 (6 v.). Kammer: 4 bæresten, ingen dæksten. Græsklædt i ager. 2 store bøgetræer.
Undersøgelsehistorie  (8)
1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse paa høj Bakkeflade, bevoxet med 3 Bøgetrær. Retning Nordvest-Sydøst. 86' lang, 25' bred. Jordfylden c. 5' høj. Af Randstene findes: i den nordvestlige ende 4 faldne, 1 staaende; i den sydvestlige Side 5 staaende, 15 faldne eller skredne; i den sydøstlige Ende 3 staaende, 1 falden; i den nordøstlige Side 12 staaende, 6 faldne. Sidernes Randstene ere gennemgaaende noget mindre end Endernes, der rage indtil 4' op af Jorden. - Jordhøjningen beskadiget ved en Afgravning nær ved den sydøstlige Ende samt et Par mindre Afskrabninger, iøvrigt vel bevaret. - 52' fra den nordvestlige Ende et tomt Kammer uden Overligger, dannet af 4 lige høje Stene, hvis øvre Kant ligger ubetydeligt (c.1/2') lavere end Jordhøjningens Niveau; den sydvestlige Sidesten er skreden udad, den nordvestlige Endesten har sat sig lidt indad. Kamrets Retning Nordvest-Sydøst. Dets Længde 5'2", dets Bredde 3', dets Dybde 4'. [[Fredlyst under 23.Januar 1894. - Se Planche 4 og 5]]. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 26 x 8 m., 1 1/2 m. høj. Afgravning nær SØ. Enden. Randsten: NV. 5 (4 væltede), SV.20 (15 v.), SØ. 4 ( 1 v.) NØ. 18 (6 v.). Kammer: 4 Bæresten, ingen Dæksten. Græsklædt i A- ger. 2 store Bøgetræer.

1950 Museal restaurering
Journal nr.: 34/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,4 x 28,0 x 8,0 m. Orienteret NV-SØ. Randsten: NV 5; NØ 18; SØ 4; SV 18. Den SØ -lige del af højen delvist afgravet i gammel tid. Stærkt overgroet, rektangulært kammer af 4 eller 5 bæresten. Ingen dæksten. ** Seværdighedsforklaring ** Ret imponerende med de store randsten. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)