Grøfte
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040306-2

Fredningsnr.
35234

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/1 1894, hofjægermester H.C.H. Grevenkop-Casten- skiold til St. Frederikslund. Afmærkn.: MS 1894, ved løjtnant Lassen. Langdysse 31 x 8. Ingen højning. Sydenden forstyrret. Rand- sten: S 3 v., Ø 11 (4 v.), V 13 (9 v.). 2 kamre begge med 3, bæresten og 1 dæksten; på det nordlige er dæksten nedskredet. træbevokset i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
125' sydøst for [sb.] Nr.1 paa samme Bakkeflade en Langdysse, bevoxet med Trær og Krat. Retning Nordnordvest-Sydsydøst. Den sydlige Ende forstyrret. Længde c. 100', Bredde 25'. Ingen kendelig Jordhøjning mellem Randstenene, hvor der henligger en Mængde haandelige Stene. Af Randstene findes: i Nordenden 3 faldne, af hvilke en, der er flækt, er 6 1/2' lang; i Østsiden 7 staaende, 4 faldne; i Vestsiden 4 staaende, 9 faldne; enkelte af Randstenene ere beskadigede ved Afflækning. - 32' fra Nordenden i Stensætningens Midte et tomt firsidet Kammer, helt oven Jorde; den østlige Sidesten mangler; Overliggeren ligger nedskreden mod Vest; de tre andre Stene ere lige høje og staa opret. Kamrets Retning Nordnordvest-Sydsydøst. Dets Længde 5'1". Den nordlige Endesten er 2'6" bred, den sydlige 3'4" bred; de rage 3'5" op af Jorden. Overliggeren er c. 7' lang, 5' bred, 3' tyk, men noget beskadiget ved Afflækning.- 57' fra Nordenden i Stensætningens Midte et lignende tomt firsidet Kammer, helt oven Jorde. Den østlige Sidesten mangler; Overliggeren ligger paa sin oprindelige Plads; de 3 Bærestene ere paa det nærmeste lige høje. Kamrets Retning Nordvest til Nord - Sydøst til Syd. Dets Længde 5'10", dets Dybde 3'9"; Endestenenes Bredde 3'4". Overliggeren er 8' lang, 6' bred, 2 1/2' tyk. [[Fredlyst under 23.Januar 1894.- Se Planche 6-8]]. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 31 x8 m., ingen Højning. Sydenden forstyrret. Randsten: S. 3 (3 væltede), Ø. 11 (4 væltede), V. 13 ( 9 v.). 2 Kamre begge med 3 Bæresten og 1 Dæksten; paa det nordlige er Dækstenen nedskreden. Træbevokset i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1950 Museal restaurering
Journal nr.: 34/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 0,0 x 34,0 x 8,0 m. Orienteret NV-SØ. Ingen høj. Randsten: NV 2; NØ 13; SØ 2; SV 14. To sten i N-enden kan være indflyttede randsten. Flere af randstenene er kløvet. 2 kamre. N-lige: Rektangulært NV-SØ bestående af 3 bæresten og 1 dæksten; NØ-lige bæresten mangler. Dækstenen nu på plads. S-lige: NV-SØ rektangulært bestående af 3 bæresten og 1 dæksten. Den NØ-lige bæresten mangler. Spredt i højoverfladen ligger en del store sten. ** Seværdighedsforklaring ** Ganske imponerende sten, men kamrene ser vanvittige ud med de manglende bæresten. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)