Pugehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040307-7

Fredningsnr.
35217

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/10 1855, godsejer A.W. Bech, Valbygaard. "Pugehøj", langdysse 16 x 10 x 1 m. Kammer af 5 bæresten og 1 dæksten. Randsten: N 10, Ø 13, S 6, V 9.
Undersøgelsehistorie  (10)
1857 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1857 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1888 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, "Pugehøj". Retning Nord-Syd. 50' lang, 29' bred. Ganske ringe (indtil 1' høj) Jordhøjning. Af Randstene findes: i Nordenden 9, alle noget skredne, i Østsiden 3 staaende, 11 faldne; i Sydenden 5 staaende, 1 falden;i Vestsiden 6 staaende, 3 faldne; Endestenene ere højere end de andre, en i Sydenden rager 4' op af Jorden. Desuden henligge flere forslæbte Randstene baade udenfor og indenfor Stensætningen.- Omtrent i Midten (20' fra Nordenden) et tomt Gravkammer, næsten helt oven Jorde, dannet af 5 Bærestene (2 i hver Langside, 1 i Vestenden) med Overliggeren paa Plads. Kamrets Retning Vest-Øst; det er aabent i Øst. Dets Længde 7'4", dets Bredde mod Vest 3', mod Øst 2'8", dets Dybde indtil Fylden (maalt mod Vest) 3'. 6'4" fra Kamrets vestlige Ende ses i Fylden den øvre Kant af en Sten, rimeligvis Indgangsstenen; aabningen mellem den og Overliggeren har være 1'10". En af Sidestenene i Syd har sat sig noget indad. Overliggeren nu 7'4" lang, 5'8" bred, 2'2" tyk, men noget beskadiget ved Afflækning; et Par i Kamrets Nærhed henliggende Stenblokke synes afsprængte fra den. Forbeholdt til Fredning ved Købekontrakt af 31/3 1852. MS.(Se Planche 22- 24). Fredningen thinglæst 16. Oktober 1855. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Puggehøj", Langdysse, 16 x 10 m., 1 m. høj; Kammer af 5 Bæresten og 1 Dæksten. Randsten: N.10, Ø.13, S.6, V.9.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Pugehøj", 0,5 x 18,0 x 11,0 m. Langdysse, N-S. Randsten: N 10; Ø 11; S 6; V 9. Rektangulært kammer Ø-V af 5 bæresten og 1 dæksten; åbent mod Ø. Lidt Ø for kammeret ligger 1 stor sten; en anden ligger lidt S for kammeret. I kammeret vokser en stor hyld. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn dysse med stort kammer. Bevoksning: 1983: Græs

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)