Grøfte

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040306-4

Fredningsnr.
35232

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Dyssekammer, bestående af tre bæresten og dæksten; sidstnævn- te og den ene bæresten skredet ud. Lav højning. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer [[NØ=SV]], bestaaende af tre Bæresten og Dæksten; sidstnævnte og den ene Bæresten skredet ud. Lav Højning [[med et enkelt Træ]].Græsklædt i Ager.

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lille højning med dyssekammer, der tilsyneladende har været orienteret ØNØ-VSV. Bevaret er 3 bæresten (den ene muligvis en gangsten) samt 1 stor dæksten, der er skredet ned mod S. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

6243 oversigt